"jeśli chodzi o" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jeśli chodzi o" po polsku

jeśli chodzi o

przyimek
 1. regarding oficjalnie *** , as regards oficjalnie , in regard to , with regard to oficjalnie , także: WRT
  • jeśli chodzi o; co się tyczy; odnośnie do; względem; w zakresie
   I would like to speak to you regarding your behaviour. (Chciałbym z tobą porozmawiać odnośnie twojego zachowania.)
   Is there anything you want to tell me regarding last night? (Czy chcesz mi powiedzieć coś odnośnie poprzedniego wieczoru?)
   link synonim: concerning
 2. vis-à-vis
  • jeśli chodzi o, w związku z oficjalnie
   I need to speak to you vis-à-vis our project. (Muszę porozmawiać z tobą w związku z naszym projektem.)
 1. as for **  
  As for the meeting, it starts at 9:00. (Jeśli chodzi o spotkanie, zaczyna się o 9:00.)

powered by  eTutor logo