PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"concerning" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "concerning" po angielsku

concerning **

przyimek
 1. w odniesieniu do (kogoś, czegoś), dotyczący (kogoś, czegoś)
  A letter concerning your application has been mailed to you. (List dotyczący twojego podania został do ciebie wysłany.)
  She filed a complaint concerning her recent purchase. (Ona złożyła reklamację dotyczącą jej ostatniego zakupu.)
  I didn't want to answer questions concerning my private life. (Nie chciałem odpowiadać na pytania dotyczące mojego życia prywatnego.)
  link synonim: regarding
czasownik
 1. dotyczyć (kogoś, czegoś) [TRANSITIVE]
  She only cares about things that concern her personally. (Ją obchodzą tylko sprawy, które jej bezpośrednio dotyczą.)
  Don't worry, this doesn't concern you at all. (Nie martw się, to ciebie wcale nie dotyczy.)
  This problem concerns your life. (Ten problem dotyczy twojego życia.)
  We need to talk, it concerns your behaviour. (Musimy porozmawiać, to dotyczy twojego zachowania.)
  This doesn't concern you, so leave the room. (To ciebie nie dotyczy, więc opuść pokój.)
 2. martwić (kogoś) [TRANSITIVE]
  Doesn't it concern you? (Czy to cię nie martwi?)
  Her mental state concerns me. (Martwi mnie jej stan psychiczny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. niepokój, obawa, troska, frasunek [UNCOUNTABLE]
  Our main concern right now is to make you walk again. (Naszą główną troską teraz jest sprawienie, byś znów zaczął chodzić.)
  One can observe rising concern about animal rights. (Można zauważyć rosnącą troskę o prawa zwierząt.)
  My main concern is getting a better paid job. (Moją główną troską jest znalezienie lepiej płatnej pracy.)
  link synonim: anxiety
 2. problem, sprawa, kwestia [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  It's none of your concern! (To nie twoja sprawa!)
  I would like to now focus on our first concern. (Chciałbym teraz się skupić na naszym pierwszym problemie.)
  You have to deal with it on your own, it's not my concern. (Musisz sam sobie z tym poradzić, to nie jest moja sprawa.)
 3. troska, zainteresowanie [SINGULAR]
  Thank you for your concern about my health, but I'm fine. (Dziękuję za pańską troskę o moje zdrowie, ale czuję się bardzo dobrze.)
  I appreciate your concern but I'll deal with the problem myself. (Doceniam twoją troskę, ale sam sobie poradzę z tym problemem.)
 4. koncern, przedsiębiorstwo [COUNTABLE]
  The concern has been charged with avoiding taxes. (Koncern został oskarżony o unikanie płacenia podatków.)
  My brother runs a big concern. (Mój brat prowadzi duże przedsiębiorstwo.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "concerning"

przymiotnik
rzeczownik
Zobacz także: convention concerning helpproblem concerning jurisdictionproceedings concerning incapacitationdispute concerning jurisdictionnegotiations concerning agreementconcerning chairmanconcerning destinationconcerning recidivismexecution concerning joint propertyexecution concerning perpetual usufruct, execution from the perpetual usufructcriteria concerning the accesioncontract concerning the inheritancedirectives concerning court proceedingsmotion concerning procedural matterstrial concerning legal problemsenforcement concerning property rightsexecution concerning property rightsquestions concerning insuranceconcerning administrative lawconcerning property lawconcerning property qualificationconcerning specific trialjurisdiction in matters concerning consumersenvironmental inquiry concerning a minormatter concerning the civil statusexecution concerning the partner's movablesexplanations concerning the factual relationshipexplanations concerning the legal relationshipCommunity initiative concerning border areas, INTERREGCommunity initiative concerning urban areas, URBANexplanations concerning the legal relationshipsexplanations concerning the factual relationshipsproceedings concerning the declaration of deathdiscuss issues concerning somethingviolate regulations concerning quarantineproceedings concerning the reconstruction of lost records

powered by  eTutor logo