"o ile" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "o ile" po polsku

o ile

spójnik
 1. if *****  
 2. provided **
  • o ile, pod warunkiem, że
   Dogs may be brought into the park, provided that they are kept on a lead. (Zezwala się na wprowadzanie psów do parku, pod warunkiem, że są trzymane na smyczy.)
   Everything will be fine, provided you continue to play your part. (Wszystko dobrze się potoczy, o ile będziesz dalej grała swoją rolę.)
   I will go to the party, provided you go with me. (Pójdę na tą imprezę, pod warunkiem, że pójdziesz ze mną.)
 3. supposing
przyimek
 1. barring
  • wyjąwszy, o ile
   Barring rain, they'll play a match tomorrow. (O ile nie będzie padać, zagrają jutro mecz.)
 1. as long as
  • jeśli tylko, jeśli, byleby, pod warunkiem, że, o ile, tak długo jak
   I can help you as long as you promise to pay me. (Pomogę ci, jeśli tylko obiecasz, że mi zapłacisz.)
   I'll lend you this book as long as you return it to me this week. (Pożyczę ci tę książkę, o ile zwrócisz mi ją w tym tygodniu.)
 2. as far as  
przysłówek
 1. insofar

powered by  eTutor logo