PROMOCJA NOWOROCZNAKurs eTutor angielski -40% czeka na Ciebie!SPRAWDŹ >>

"zaledwie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaledwie" po polsku

zaledwie

przysłówek
 1. just *****
  • tylko, zaledwie, ledwo
   Fortunately it was just a bad dream. (Na szczęście to był tylko zły sen.)
   I'll be ready in a moment - just let me finish this. (Będę gotowy za moment - tylko pozwól mi to skończyć.)
   link synonimy: merely, only
 2. barely ***
  • ledwie, ledwo, prawie nie, prawie wcale, zaledwie (z dużym wysiłkiem)
   These shoes are too tight, I can barely walk. (Te buty są za ciasne, ledwo chodzę.)
   She was so shocked that she could barely talk. (Ona była tak zszokowana, że ledwo mogła mówić.)
   I can barely see you without glasses. (Prawie cię nie widzę bez okularów.)
   It's so loud here, I can barely hear you. (Tu jest tak głośno, ledwie cię słyszę.)
   link synonim: hardly
 3. merely ***
  • zaledwie, jedynie, tylko
   It's merely a small scratch. (To jest jedynie małe zadrapanie.)
   It's merely a portion of the total profit. (To jest zaledwie część całego zysku.)
   You're merely a child. (Jesteś tylko dzieckiem.)
   link synonim: just
 4. only *****
  • dopiero, zaledwie
   It's only five o'clock. (Jest dopiero piąta.)
   We have only started! (Dopiero co zaczęliśmy!)
   I only discovered he lied when I saw him in a pub with his friends. (Odkryłem, że kłamie dopiero gdy zobaczyłem go w pubie z jego kolegami.)
 5. but potocznie *****
 6. as few as  
  As few as 5% of the adult population is jobless in this country. (Zaledwie 5% dorosłej populacji jest bezrobotna w tym kraju.)
 1. as little as  
  It takes as little as one second to lose attention and cause an accident. (To zajmuje zaledwie sekundę, aby stracić czujność i spowodować wypadek.)
 2. no more than , not more than
  • zaledwie, nie więcej niż
   It took us no more than two hours. (Zajęło nam to zaledwie dwie godziny.)
   He was no more than 10 at that time. (W tamtym czasie miał nie więcej niż 10 lat.)
 3. as recently as

Powiązane zwroty — "zaledwie"

przysłówek
ledwie = hardly +6 znaczeń
ledwo = weakly +2 znaczenia
inne
idiom
rzeczownik

powered by  eTutor logo