"ledwie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ledwie" po polsku

ledwie

przysłówek
 1. barely ***
  • ledwie, ledwo, prawie nie, prawie wcale, zaledwie (z dużym wysiłkiem)
   These shoes are too tight, I can barely walk. (Te buty są za ciasne, ledwo chodzę.)
   She was so shocked that she could barely talk. (Ona była tak zszokowana, że ledwo mogła mówić.)
   I can barely see you without glasses. (Prawie cię nie widzę bez okularów.)
   It's so loud here, I can barely hear you. (Tu jest tak głośno, ledwie cię słyszę.)
   link synonim: hardly
 2. hardly ***
  • ledwo, ledwie, prawie nie
   She hardly knows you. (Ona prawie cię nie zna.)
   I hardly go outside. (Prawie nie wychodzę.)
   I could hardly hear you. (Ledwo cię słyszałem.)
   link synonimy: barely, scarcely
   zobacz także: merely
 3. narrowly *
 4. no sooner
 5. only just
 6. dully
 7. scarce *   termin literacki
 8. as soon as  
 1. just about **  
idiom
 1. by the skin of one's teeth
przysłówek
 1. scarcely *  
  I've scarcely come here. (Dopiero co tu przyszedlem.)
  link synonimy: barely, hardly

powered by  eTutor logo