KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"ledwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ledwo" po polsku

ledwo

przysłówek
 1. just *****
  • tylko, zaledwie, ledwo
   Fortunately it was just a bad dream. (Na szczęście to był tylko zły sen.)
   I'll be ready in a moment - just let me finish this. (Będę gotowy za moment - tylko pozwól mi to skończyć.)
   link synonimy: merely, only
 2. barely ***
  • ledwie, ledwo, prawie nie, prawie wcale, zaledwie (z dużym wysiłkiem)
   These shoes are too tight, I can barely walk. (Te buty są za ciasne, ledwo chodzę.)
   She was so shocked that she could barely talk. (Ona była tak zszokowana, że ledwo mogła mówić.)
   I can barely see you without glasses. (Prawie cię nie widzę bez okularów.)
   It's so loud here, I can barely hear you. (Tu jest tak głośno, ledwie cię słyszę.)
   link synonim: hardly
  • tylko, ledwo (używane do podkreślania, że liczba czegoś jest niewielka)
   She ate barely two apples, she must be hungry. (Ona zjadła tylko dwa jabłka, musi być głodna.)
   He worked as a doctor for barely a year. (On pracował jako lekarz tylko przez rok.)
   link synonim: only
 3. hardly ***
  • ledwo, ledwie, prawie nie
   She hardly knows you. (Ona prawie cię nie zna.)
   I hardly go outside. (Prawie nie wychodzę.)
   I could hardly hear you. (Ledwo cię słyszałem.)
   link synonimy: barely, scarcely
   zobacz także: merely
 4. narrowly *
 5. weakly
 6. no sooner
 7. as soon as  
  No, just let me know as soon as you can. (Nie, tylko daj mi znać jak Ci poszło.)
  No, just let me know as soon as you can. (Nie, tylko daj mi znać jak Ci poszło.)
  I want these things to stop as soon as possible. (Chcę, żeby to się skończyło, tak szybko jak to możliwe.)
 8. uneath dawne użycie , także: uneth dawne użycie
 9. jimply ScoE
przysłówek
 1. scarcely *  
  I've scarcely come here. (Dopiero co tu przyszedlem.)
  link synonimy: barely, hardly

powered by  eTutor logo