"prawnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prawnie" po polsku — Słownik angielsko-polski

prawnie

przysłówek
 1. legally **  
  You are legally obligated to pay the alimony. (Jesteś prawnie zobligowany by płacić alimenty.)
 2. rightfully
 3. jurally  
 4. juridically
 5. juristically  
 1. by right  

"prawnie" — Słownik kolokacji angielskich

by right kolokacja
 1. by przyimek + right rzeczownik = prawnie
  Silna kolokacja

  By rights he should have been dead an hour before.

  Podobne kolokacje: