"i tak" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "i tak" po polsku

i tak

przysłówek
 1. anyway ***
  • w każdym razie; bądź co bądź; tak czy tak; i tak
   Nick wasn't sure whether he agreed with her or not, but he nodded anyway. (Nick nie był pewien czy się z nią zgadzał czy nie, ale pokiwał głową tak czy tak.)
   I know I'm a bad tennis player, but I enjoy playing anyway. (Wiem że jestem słabym graczem w tenisa, ale lubię grać tak czy tak.)
   Anyway, I'm glad to be back home. (W każdym razie, cieszę się że jestem z powrotem w domu.)
   link synonim: anyhow
 2. either , *****
  • co więcej; i tak
   The tickets are too expensive. I don't have time, either. (Bilety są zbyt drogie. Co więcej, nie mam czasu.)
   W tym znaczeniu przysłówek "either" występuje zwykle na końcu zdania składowego.
 3. regardless ** , regardlessly
 4. anyhow
  • w każdym razie; bądź co bądź; tak czy tak; i tak potocznie
   Anyhow, it looks like I will have to tell her about it. (W każdym razie, wygląda na to, że będę musiał jej o tym powiedzieć.)
   There was nothing she could do about it anyhow. (Ona i tak nie mogła nic z tym zrobić.)
   "We have to stop for gas anyhow," said Jack. ("I tak musimy się zatrzymać, żeby zatankować" powiedział Jack.)
   link synonim: anyway

powered by  eTutor logo