PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"bądź co bądź" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bądź co bądź" po polsku

bądź co bądź

przysłówek
 1. anyway ***
  • w każdym razie; bądź co bądź; tak czy tak; i tak
   Nick wasn't sure whether he agreed with her or not, but he nodded anyway. (Nick nie był pewien czy się z nią zgadzał czy nie, ale pokiwał głową tak czy tak.)
   I know I'm a bad tennis player, but I enjoy playing anyway. (Wiem że jestem słabym graczem w tenisa, ale lubię grać tak czy tak.)
   Anyway, I'm glad to be back home. (W każdym razie, cieszę się że jestem z powrotem w domu.)
   link synonim: anyhow
 2. anyhow
  • w każdym razie; bądź co bądź; tak czy tak; i tak potocznie
   Anyhow, it looks like I will have to tell her about it. (W każdym razie, wygląda na to, że będę musiał jej o tym powiedzieć.)
   There was nothing she could do about it anyhow. (Ona i tak nie mogła nic z tym zrobić.)
   "We have to stop for gas anyhow," said Jack. ("I tak musimy się zatrzymać, żeby zatankować" powiedział Jack.)
   link synonim: anyway
 3. anyways potocznie , także: anyhoo , także: anywho slang
 4. leastways potocznie , leastwise potocznie
 1. after all ***
  • mimo wszystko; w końcu; wszak; przecież; ostatecznie; w każdym razie; bądź co bądź
   It wasn't so bad, after all. (Pomimo wszystko, nie było tak źle.)
   Chile is, after all, an interesting country to visit. (Chile jest, mimo wszystko, ciekawym krajem do zwiedzenia.)
   After all, we found a solution. (Mimo wszystko, znaleźliśmy rozwiązanie.)
 2. in any case
  • w każdym razie; bądź co bądź; zresztą
   In any case, we were here first. (W każdym razie, my tu byliśmy pierwsi.)
   I think it won't be that hard to do. In any case, you should try. (Myślę że to nie będzie takie trudne do zrobienia. W każdym razie, powinieneś spróbować.)
   link synonim: at any rate

Powiązane zwroty — "bądź co bądź"

spójnik
czasownik
rzeczownik
reguła (moralna, wewnętrzne przekonanie, że coś jest właściwe bądź nie) = principle
lotnictwo (praktyka bądź nauka latania samolotami) = aviation
podobieństwo (do osoby bądź rzeczy) = semblance
rzut (zestaw działań wykonywanych jednocześnie bądź w podobnym czasie) = batch
emblemat (dowód przynależności bądź poparcia dla określonej grupy, idei) = badge
inhibitor (związek chemiczny powodujący zahamowanie, bądź spowolnienie reakcji chemicznej) = inhibitor +1 znaczenie
konspekt (zarys utworu bądź wykładu ujęty w punktach) = syllabus
risotto (danie z ryżu z serem, warzywami bądź mięsem) = risotto
zewnętrzny wygląd (osoby bądź rzeczy) = semblance
steroid (związek chemiczny wytwarzany naturalnie bądź sztucznie) = steroid , także: roid
pęcherz (na skórce bądź tkance) = bulla
wygięty kijek (w golfie bądź hokeju) = bulger
przymiotnik
podejrzany (o miejscu bądź osobie) = seedy
zgodzie (o ludziach bądź grupach ludzi) = symbiotic
wykrzyknik
przysłówek
phrasal verb
idiom

"bądź co bądź" — Słownik kolokacji angielskich

in any case kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the case
 1. in przyimek + case rzeczownik = w każdym razie, bądź co bądź, zresztą
  Zwykła kolokacja

  And in each case the end result is just the same.

  Podobne kolokacje: