ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"w każdym razie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w każdym razie" po polsku

w każdym razie

przysłówek
 1. anyway ***
  • w każdym razie; bądź co bądź; tak czy tak; i tak
   Nick wasn't sure whether he agreed with her or not, but he nodded anyway. (Nick nie był pewien czy się z nią zgadzał czy nie, ale pokiwał głową tak czy tak.)
   I know I'm a bad tennis player, but I enjoy playing anyway. (Wiem że jestem słabym graczem w tenisa, ale lubię grać tak czy tak.)
   Anyway, I'm glad to be back home. (W każdym razie, cieszę się że jestem z powrotem w domu.)
   link synonim: anyhow
 2. anyhow
  • w każdym razie; bądź co bądź; tak czy tak; i tak potocznie
   Anyhow, it looks like I will have to tell her about it. (W każdym razie, wygląda na to, że będę musiał jej o tym powiedzieć.)
   There was nothing she could do about it anyhow. (Ona i tak nie mogła nic z tym zrobić.)
   "We have to stop for gas anyhow," said Jack. ("I tak musimy się zatrzymać, żeby zatankować" powiedział Jack.)
   link synonim: anyway
 3. anyways potocznie , także: anyhoo , także: anywho slang
 4. leastways potocznie , leastwise potocznie
 1. after all ***
  • mimo wszystko; w końcu; wszak; przecież; ostatecznie; w każdym razie; bądź co bądź
   It wasn't so bad, after all. (Pomimo wszystko, nie było tak źle.)
   Chile is, after all, an interesting country to visit. (Chile jest, mimo wszystko, ciekawym krajem do zwiedzenia.)
   After all, we found a solution. (Mimo wszystko, znaleźliśmy rozwiązanie.)
 2. in any case
  • w każdym razie; bądź co bądź; zresztą
   In any case, we were here first. (W każdym razie, my tu byliśmy pierwsi.)
   I think it won't be that hard to do. In any case, you should try. (Myślę że to nie będzie takie trudne do zrobienia. W każdym razie, powinieneś spróbować.)
   link synonim: at any rate
idiom
 1. at all events
 2. at any rate   język mówiony
  link synonim: in any case
 1. in any event  
  link synonim: at all events
  zobacz także: in any case
przymiotnik
 1. anyroad

"w każdym razie" — Słownik kolokacji angielskich

at any rate kolokacja
Popularniejsza odmiana: at a rate
 1. at przyimek + rate rzeczownik = w każdym razie
  Zwykła kolokacja

  They were turned out at the rate of 4,000 per year by 1825.

  Podobne kolokacje:
in any event kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the event
 1. in przyimek + event rzeczownik = w każdym razie
  Zwykła kolokacja

  Still, the 25 American men will probably do well in their 13 events over three days.

  Podobne kolokacje:
in any case kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the case
 1. in przyimek + case rzeczownik = w każdym razie, bądź co bądź, zresztą
  Zwykła kolokacja

  And in each case the end result is just the same.

  Podobne kolokacje:
at all events kolokacja
Popularniejsza odmiana: at events
 1. at przyimek + event rzeczownik = cokolwiek się stanie, cokolwiek się dzieje, w każdym razie
  Zwykła kolokacja

  Do you two always show up at the same events?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo