"w każdym razie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w każdym razie" po polsku

w każdym razie

przysłówek
 1. anyway ***
  • w każdym razie, tak czy tak, i tak
   Nick wasn't sure whether he agreed with her or not, but he nodded anyway. (Nick nie był pewien czy się z nią zgadzał czy nie, ale pokiwał głową tak czy tak.)
   I know I'm a bad tennis player, but I enjoy playing anyway. (Wiem że jestem słabym graczem w tenisa, ale lubię grać tak czy tak.)
   Anyway, I'm glad to be back home. (W każdym razie, cieszę się że jestem z powrotem w domu.)
   link synonim: anyhow
 2. anyhow
  • w każdym razie, tak czy tak, i tak informal
   Anyhow, it looks like I will have to tell her about it. (W każdym razie, wygląda na to, że będę musiał jej o tym powiedzieć.)
   There was nothing she could do about it anyhow. (Ona i tak nie mogła nic z tym zrobić.)
   "We have to stop for gas anyhow," said Jack. ("I tak musimy się zatrzymać, żeby zatankować" powiedział Jack.)
   link synonim: anyway
 3. anyways informal , także: anyhoo , także: anywho slang
 4. leastways informal , leastwise informal
 1. I, for one
  • ja, w każdym razie
 1. in any case
  • w każdym razie, zresztą
   In any case, we were here first. (W każdym razie, my tu byliśmy pierwsi.)
   I think it won't be that hard to do. In any case, you should try. (Myślę że to nie będzie takie trudne do zrobienia. W każdym razie, powinieneś spróbować.)
   link synonim: at any rate
 2. in any event  
  zobacz także: in any case
idiom
 1. at any rate   spoken
  link synonim: in any case
przymiotnik
 1. anyroad

"w każdym razie" — Słownik kolokacji angielskich

at any rate kolokacja
Popularniejsza odmiana: at a rate
 1. at przyimek + rate rzeczownik = w każdym razie
  Zwykła kolokacja

  They were turned out at the rate of 4,000 per year by 1825.

  Podobne kolokacje:
in any event kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the event
 1. in przyimek + event rzeczownik = w każdym razie
  Zwykła kolokacja

  Still, the 25 American men will probably do well in their 13 events over three days.

  Podobne kolokacje:
in any case kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the case
 1. in przyimek + case rzeczownik = w każdym razie, zresztą
  Zwykła kolokacja

  And in each case the end result is just the same.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo