"tak dużo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tak dużo" po polsku

tak dużo

 1. so much **** , so many ****
  • aż tyle, tak dużo, tak wiele
   I didn't know it would cost so much. (Nie wiedziałem, że to by aż tyle kosztowało.)
   I met so many new people that I don't remember their names. (Poznałem tak dużo nowych osób, że nie pamiętam ich imion.)
   There is so much love between them. (Pomiędzy nimi jest tak dużo miłości.)
   Don't pepper so much. (Nie pieprz tyle.)
przysłówek
 1. not so much  

powered by  eTutor logo