"nie tak dużo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie tak dużo" po polsku

nie tak dużo

przysłówek
 1. not so much  
 1. so much **** , so many ****
  • aż tyle, tak dużo, tak wiele
   I didn't know it would cost so much. (Nie wiedziałem, że to by aż tyle kosztowało.)
   I met so many new people that I don't remember their names. (Poznałem tak dużo nowych osób, że nie pamiętam ich imion.)
   There is so much love between them. (Pomiędzy nimi jest tak dużo miłości.)
   Don't pepper so much. (Nie pieprz tyle.)

powered by  eTutor logo