"w ten sposób" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w ten sposób" po polsku

w ten sposób

idiom
 1. that way ***
  • w ten sposób, tak
   I hired a nanny, that way we have more time for ourselves. (Zatrudniłem nianię, w ten sposób mamy więcej czasu dla siebie.)
   Don't talk to her that way. (Nie mów do niej w ten sposób.)
   zobacz także: this way
 2. this way ***
  • w ten sposób, tak
   Can we do it this way? (Czy możemy tak to zrobić?)
   Why did we part this way? (Dlaczego rozstaliśmy się w ten sposób?)
   zobacz także: that way
przysłówek
 1. thereby **
  • tym samym, w ten sposób
   This church was built in 1897 and is thereby the town's oldest building. (Ten kościół został wybudowany w 1897 roku i jest tym samym najstarszym budynkiem w mieście.)
   She drank a poison and thereby she died. (Ona wypiła truciznę i tym samym umarła.)
   link synonim: thus
 2. suchly
  • w ten sposób, w taki sposób
   When you speak suchly, one may guess you are a highly educated person. (Kiedy mówisz w ten sposób, ktoś może podejrzewać, że jesteś wysoce wykształconą osobą.)
   zobacz także: thusly
 1. like this język mówiony **** , like so *  
 2. in this way
  • tak, w ten sposób
 3. in this manner  
przysłówek
 1. likewise **
  • podobnie, w ten sam sposób oficjalnie
   He signed up for the tennis tournament, so I did likewise. (On zapisał się na turniej tenisowy, więc ja zrobiłem tak samo.)
   I, likewise, studied at this university. (Ja, podobnie, studiowałem na tym uniwersytecie.)
   She hates living in the city, and I feel likewise. (Ona nie cierpi mieszkania w mieście, i ja czuję się podobnie.)
 2. in lockstep
idiom
 1. by the same token
 1. in the same way
 2. after one fashion

"w ten sposób" — Słownik kolokacji angielskich

like that kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w ten sposób
 1. like czasownik + that przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  I liked that girl, but you could only look at those girls with one eye.

  Podobne kolokacje:
in this manner kolokacja
Popularniejsza odmiana: in a manner
 1. in przyimek + manner rzeczownik = w ten sposób
  Zwykła kolokacja

  But I have not heard his call in such a manner.

  Podobne kolokacje:
in this way kolokacja
Popularniejsza odmiana: in a way
 1. in przyimek + way rzeczownik = tak, w ten sposób
  Luźna kolokacja

  She was everything he had ever wanted in a woman and way more.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo