Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"zdarzać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdarzać się" po polsku

zdarzać się

czasownik
 1. occur , ****
  • zdarzać się, wydarzać się, występować, pojawiać się oficjalnie [nieprzechodni]
   The robbery occurred the night we were not at home. (Kradzież zdarzyła się tej nocy, kiedy nie było nas w domu.)
   Serious problems like this occur very rarely. (Poważne problemy jak ten pojawiają się bardzo rzadko.)
   Changes that we didn't expect occurred. (Wystąpiły zmiany, których się nie spodziewaliśmy.)
   link synonim: happen
 2. transpire
  • dziać się, zdarzać się oficjalnie
   Nobody knows what transpired there. (Nikt nie wie, co się tam wydarzyło.)
idiom
 1. come down the pike , come down the pipe

zdarzać się, zdarzać

czasownik
 1. befall
phrasal verb
 1. come about *
 2. come up ****
  • wypadać, zdarzyć się (np. nieprzewidziane wydarzenie)
   Something has come up and I have to stay at work a little longer than usual. (Coś mi wypadło i muszę zostać w pracy trochę dłużej niż zwykle.)
   "Why didn't you come to the meeting?" "Something came up and I had to stay at home." ("Dlaczego nie przyszłaś na spotkanie?" "Coś mi wypadło i musiałam zostać w domu.")
   I would have called earlier, but something really important came up. (Zadzwoniłabym wcześniej, ale wypadło mi coś bardzo ważnego.)
   link synonim: arise
 3. go ahead ***
czasownik
 1. happen *****
 2. hap , happ
 3. betime
 4. betide
 1. take place ***
  • mieć miejsce, zdarzyć się, odbyć się, rozgrywać się [nieprzechodni]
   to make something happen, a time for something to occur
   The lecture will take place on Monday. (Wykład odbędzie się w poniedziałek.)
   Where will your wedding take place? (Gdzie odbędzie się twój ślub?)
   The party will take place in the city centre. (Przyjęcie odbędzie się w centrum miasta.)

Powiązane zwroty — "zdarzać się"

rzeczownik