ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"broker" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "broker" po polsku

broker

rzeczownik
 1. broker **
  • broker (podmiot świadczący określone usługi i działający na cudzy rachunek) [policzalny]
   A good broker makes 700 calls a day. (Dobry broker wykonuje 700 telefonów dziennie.)
   link synonim: factor
  • broker, makler [policzalny]
   As your broker, all I can advise is you hold on to that stock. (Jako twój makler radzę ci, żebyś trzymał się swoich akcji.)
 2. factor ****  
  link synonim: broker
 3. commission merchant  

"broker" — Słownik kolokacji angielskich

 1. commission rzeczownik + merchant rzeczownik = broker
  Luźna kolokacja

  During school vacations, he kept the books for his father, a commission merchant, and also worked in a woolen mill.

"broker" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "broker" po angielsku

broker **

broker.jpg 04-Aug-2008 12:20
rzeczownik
 1. broker (podmiot świadczący określone usługi i działający na cudzy rachunek) [policzalny]
  A good broker makes 700 calls a day. (Dobry broker wykonuje 700 telefonów dziennie.)
  link synonim: factor
 2. pośrednik [policzalny]
  They always use a broker instead of handling matter by themselves. (Oni zawsze korzystają z pośredników zamiast załatwiania spraw własnoręcznie.)
 3. broker, makler [policzalny]
  As your broker, all I can advise is you hold on to that stock. (Jako twój makler radzę ci, żebyś trzymał się swoich akcji.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. pośredniczyć (np. w handlu nieruchomościami)
  He brokers in real estate by profession. (On pośredniczy w handlu nieruchomościami z zawodu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.