"różnica" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "różnica" po polsku — Słownik angielsko-polski

różnica

the difference engine on 1.2 - Different Sizes of Brushes
rzeczownik
 1. difference ***** , także: diff informal
  • różnica [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   What's the difference between 'rarely' and 'seldom'? (Jaka jest różnica pomiędzy "rarely" i "seldom"?)
   Can you tell the difference between the two versions? (Czy możesz powiedzieć jaka jest różnica między tymi dwiema wersjami?)
   What's the difference between this car and the cheaper one? (Jaka jest różnica między tym samochodem a tym tańszym?)
   link synonim: dissimilarity
  • różnica (pomiędzy wielkościami) [SINGULAR]
   Note the difference between our sales last month and this month. (Proszę zauważyć różnicę w sprzedaży między ubiegłym miesiącem a obecnym.)
   There is a big difference between your apartment and mine. (Jest wielka różnica pomiędzy moim mieszkaniem a twoim.)
  • różnica (wynik odejmowania) [SINGULAR]
   The result of a subtraction is a difference. (Wynikiem odejmowania jest różnica.)
   Count the difference of these two numbers. (Policz różnicę tych dwóch liczb.)
 2. gap ***
  • różnica, przepaść (między dwiema rzeczami, ludźmi) [COUNTABLE]
   This textbook bridges the gap between general and business English. (Ten podręcznik jest pomostem pomiędzy ogólnym i biznesowym angielskim.)
   The generation gap may cause many problems. (Różnica pokoleniowa może powodować wiele problemów.)
 3. distinction **   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  The distinction between the two was often far from clear. (Różnica między tymi dwoma była często niejasna.)
  What is the distinction between a flat and a sharp? (Jaka jest różnica między bemolem a krzyżykiem?)
  There is no distinction between you and your mom. (Nie ma różnicy pomiędzy tobą a twoją mamą.)
 4. margin ** , także: margent old use
  • różnica, przewaga (np. punktów) [COUNTABLE]
   Margin between 1st and 2nd place is only 14 points. (Różnica między pierwszym a drugim miejscem to tylko 14 punktów.)
 5. deficit ***
  • różnica (punktów) [COUNTABLE]
   The Brazilian team could not win the match - the deficit was too high. (Brazylijska drużyna nie mogła wygrać meczu - różnica punktów była zbyt duża.)
   Trey wanted to even out the deficit but it was impossible. (Chcieli wyrównać różnicę punktów, ale to było niemożliwe.)
 6. disparity *
  • odmienność, różnica, dysproporcja formal
   There is a disparity in crimes reported and criminals caught. (Istnieje dysproporcja między zgłoszonymi przestępstwami a złapanymi przestępcami.)
 7. dichotomy
  • rozbieżność, różnica (np. między dobrem i złem) formal
   The dichotomy between good and evil is the basic foundation of human culture. (Rozbieżność między dobrem a złem to podstawowy fundament ludzkiej kultury.)
 8. differential *
  • różnica (pomiędzy wielkościami) formal
   The price differential between our product and theirs is the result of higher quality we guarantee. (Różnica cen pomiędzy naszym a ich produktem jest wynikiem wyższej jakości, którą gwarantujemy.)
 9. polarity
 10. disjunction formal , disjuncture formal
  • różnica (między dwiema pozornie zgodnie rzeczami, np. między teorią a praktyką)
 11. dissimilarity  
  link synonim: difference
 12. dissimilitude
 13. nonidentity  

Powiązane zwroty — "różnica"

przymiotnik
różny = different +7 znaczeń
wyraźny (np. różnica) = sharp
namacalny (np. napięcie, różnica) = palpable
subtelny (np. różnica) = tenuous
diametralny (np. różnica) = immeasurable , także: immensurable
rzeczownik
czasownik
przysłówek
różnie = differently +3 znaczenia
idiom
phrasal verb