"rozbieżność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozbieżność" po polsku

rozbieżność

rzeczownik
 1. variance **
 2. discrepancy *
  • niezgodność, rozbieżność [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   There is something of a discrepancy between scientific findings and political action. (Zachodzi pewna rozbieżność między ustaleniami naukowymi a działaniami politycznymi.)
 3. disagreement *
  • rozbieżność, niezgodność (np. faktów) [UNCOUNTABLE]
   There is a disagreement between what he says and what he does. (Istnieje rozbieżność między tym, co mówi a tym, co robi.)
 4. divergence , także: divergency
 5. dichotomy
  • rozbieżność, różnica (np. między dobrem i złem) formal
   The dichotomy between good and evil is the basic foundation of human culture. (Rozbieżność między dobrem a złem to podstawowy fundament ludzkiej kultury.)
 6. scattering
 7. polarity
 8. incompatibility  
 9. contrariety
 10. disaccord

powered by  eTutor logo