PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"niezgodność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niezgodność" po polsku

niezgodność

rzeczownik
 1. contradiction *
  • sprzeczność, zaprzeczenie, niezgodność [policzalny lub niepoliczalny]
   There is no contradiction between faith and science - true science. (Nie ma sprzeczności pomiędzy wiarą a nauką - prawdziwą nauką.)
   These two statements are in direct contradiction to each other. (Te dwa stwierdzenia stoją w bezpośredniej sprzeczności względem siebie.)
   There is a contradiction between witness's first and second statements. (Między pierwszą a drugą wersją zeznań świadka jest niezgodność.)
 2. variance **
 3. discrepancy *
  • niezgodność, rozbieżność [policzalny lub niepoliczalny]
   There is something of a discrepancy between scientific findings and political action. (Zachodzi pewna rozbieżność między ustaleniami naukowymi a działaniami politycznymi.)
 4. disagreement *
  • rozbieżność, niezgodność (np. faktów) [niepoliczalny]
   There is a disagreement between what he says and what he does. (Istnieje rozbieżność między tym, co mówi a tym, co robi.)
 5. clash **
 6. inconsistency , także: inconsistence dawne użycie
  • sprzeczność, niezgodność (np. w zeznaniach)
   It has to be admitted that there are many cases of inconsistency which detract from Europe's credibility. (Należy przyznać, że jest wiele przypadków sprzeczności, które podważają wiarygodność Europy.)
   link synonim: contradiction
 7. mismatch
 8. incompatibility
 9. misalignment
 10. nonconformity
 11. incongruence
 12. dissidence
 13. non-conformity  
 14. unlawful character  
 15. contrariety
 16. inconformity   oficjalnie
 17. inconsonance   oficjalnie
 18. non-conformance  
 19. disconformity   dawne użycie

powered by  eTutor logo