PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zaprzeczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaprzeczenie" po polsku

zaprzeczenie

obrazek do "disclaimer" po polsku
rzeczownik
 1. contradiction *
  • sprzeczność, zaprzeczenie, niezgodność [policzalny lub niepoliczalny]
   There is no contradiction between faith and science - true science. (Nie ma sprzeczności pomiędzy wiarą a nauką - prawdziwą nauką.)
   These two statements are in direct contradiction to each other. (Te dwa stwierdzenia stoją w bezpośredniej sprzeczności względem siebie.)
   There is a contradiction between witness's first and second statements. (Między pierwszą a drugą wersją zeznań świadka jest niezgodność.)
 2. disclaimer
 3. rejection **
  • zaprzeczenie (prawdziwości teorii), nieprzyjęcie (czyichś argumentów) [policzalny lub niepoliczalny]
   All his conspiracy theories met with a swift rejection. (Wszystkie jego teorie spiskowe spotkały się z szybkim zaprzeczeniem.)
 4. negation
  • zaprzeczenie (np. wartości, wyznawanych zasad)
 5. refutation
 6. disaffirmation  
 7. disaffirmance  
 8. disconfirmation
 9. disaffirming
 10. contravening
 11. negativing   oficjalnie
czasownik
 1. deny ***
  • zaprzeczać (np. zarzutom), wypierać się (czegoś), dementować, negować [przechodni]
   They had evidence that she killed him, so she couldn't deny it. (Mieli dowody, że go zabiła, więc nie mogła temu zaprzeczyć.)
   She denied being involved in the tax fraud. (Ona wyparła się udziału w oszustwie podatkowym.)
   link synonim: disclaim
 2. reject ***
  • odrzucać (jakiś pomysł, sugestię), odrzucić, zaprzeczać (prawdziwość teorii), nie przyjmować (czyichś argumentów) [przechodni]
   to disagree with, to refuse to accept an offer, for example
   She rejected his proposal. (Ona odrzuciła jego oświadczyny.)
   My boss rejected my ideas. (Mój szef odrzucił moje pomysły.)
   link synonim: discard
 3. contradict *
 4. refute
 5. negate
 6. belie
 7. gainsay
 8. repugn
 9. counterexemplify , counter-exemplified
 10. threap dialekt , także: threep
czasownik
 1. negative *** , neg. (skrót) , neg (skrót) BrE   oficjalnie
  Don't negative the truth. (Nie zaprzeczaj prawdzie.)
  You can't negative facts. (Nie możesz zaprzeczyć faktom.)
 2. contravene
 3. disaffirm

powered by  eTutor logo