"odstępstwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odstępstwo" po polsku — Słownik angielsko-polski

odstępstwo

rzeczownik
 1. deviation * , dev (skrót)
  • odstępstwo (np. od normy, od tradycji)
   His current behaviour is a deviation from the norm. (Jego obecne zachowanie to odstępstwo od normy.)
 2. departure **
 3. lapse *  
  There was only one lapse from this rule in the whole known history. (W całej historii znane jest tylko jedno odstępstwo od tej zasady.)
 4. defection
 5. dissent *
  • odstępstwo (od religii panującej)
 6. desertion
 7. apostasy , także: apostacy old use   formal [UNCOUNTABLE]
 8. dissidence