"scattering" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "scattering" po angielsku

scattering

rzeczownik
 1. garstka (ludzi, rzeczy), niewielka ilość (czegoś) written
 2. rozproszenie, rozbieżność (głosów w wyborach)
 3. rozproszenie (światła, elektronów) technical
 4. rozrzucanie (rzeczy), rozsypywanie (np. nasion)
 5. rozejście się (o ludziach), rozbiegnięcie się (o zwierzętach)
 6. rozpraszanie (tłumu ludzi), rozpędzanie (stada zwierząt)
 7. rozpraszanie (np. elektronów, światła) technical
 8. bycie rozproszonym (po okolicy)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. rozrzucać (rzeczy), rozsypywać (np. nasiona) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  She scattered grass seeds in the garden. (Ona rozsypała nasiona trawy w ogródku.)
  He scattered his clothes all over his room. (Rozrzucił ubrania po całym swoim pokoju.)
  She wanted to scatter his ashes on the beach. (Ona chciała rozrzucić jego prochy na plaży.)
 2. rozejść się (o ludziach), rozbiec się (o zwierzętach) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  My cows scattered because the dog scared them. (Moje krowy się rozbiegły, bo pies je przestraszył.)
  Scatter, people! And get back to work! (Rozejdźcie się, ludzie! I wracajcie do pracy!)
  The police told all passers-by to scatter. (Policja kazała wszystkim przechodniom się rozejść.)
 3. rozpraszać (tłum ludzi), rozpędzać (stado zwierząt) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  The police scattered the angry crowd. (Policja rozproszyła wściekły tłum.)
  My dog scattered a herd of cows. (Mój pies rozpędził stado krów.)
 4. rozpraszać (np. elektrony, światło) technical [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Prism scatters light. (Pryzmat rozprasza światło.)
 5. rozpraszać (np. po okolicy) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Lakes are scattered around the area. (Jeziora są rozproszone po okolicy.)
  W tym znaczeniu czasownik "scatter" występuje w stronie biernej.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. rozproszenie, rozrzucenie (np. o stosie rozrzuconych przedmiotów)
  Clean this scatter up. (Posprzątaj to rozrzucenie.)
  How can you find anything in this scatter? (Jak możesz cokolwiek znaleźć w tym rozproszeniu?)
 2. rozpraszanie, rozprzestrzenianie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo