cross = krzyż, krzyżyk (np. na kościele)

Celtic Cross Pendant

Źródło: http://duvidasdubias.blogspot.com/

krzyż, krzyżyk (np. na kościele)

cross = krzyż, krzyżyk (np. na kościele)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He wears a silver cross to express his faith. = On nosi srebrny krzyżyk, aby wyrażać swoją wiarę.