ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spotykać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spotykać" po polsku

spotykać, spotykać się

obrazek do "meet" po polsku
czasownik
 1. meet *****

spotykać

czasownik
 1. encounter *** , także: incounter dawne użycie
  • napotykać, spotykać, natykać się oficjalnie [przechodni]
   We encountered some difficulties when trying to apply for a visa. (Napotkaliśmy pewne trudności, próbując zaaplikować o wizę.)
   I haven't encountered many Americans. (Nie spotkałam wielu Amerykanów.)
   I don't want to encounter you, you always cheat. (Nie chcę się na ciebie natknąć, ty zawsze oszukujesz.)
 2. convent
 3. see *****
  • odwiedzać, spotykać [przechodni]
   I saw Cathy tonight. (Spotkałam Cathy dziś wieczorem.)
   Very well, I will see you tomorrow. (Dobrze, jutro się z tobą spotkam.)
   A friend of mine wants to see me this weekend. (Moja przyjaciółka chce się ze mną spotkać w ten weekend.)
 4. rencounter , także: rencontre
  • spotykać (np. znajomego na ulicy)
idiom
 1. cross paths
  • napotykać, spotykać (kogoś przypadkiem)
   Danny, it's nice to finally cross paths. (Danny, miło wreszcie się spotkać.)
   Maybe we will cross paths again in the future. (Może spotkamy się kolejny raz w przyszłości.)
Alabama Association for Financial Professionals - Join Us obrazek do "date" po polsku obrazek do "socialise" po polsku 10 Steps To Successfully Market Your WordPress Meetup | Elegant ...
czasownik
 1. join *****
  • dołączać, spotykać się [przechodni]
   I heard you're going to the cinema. Can I join? (Słyszałam, że idziecie do kina. Mogę się dołączyć?)
   Do you want to join me and my friends at the party? (Chcesz spotkać się ze mną i moimi przyjaciółmi na imprezie?)
 2. date ****
 3. socialise British English , socialize American English *
 4. sit *****
  • spotykać się, zbierać się na spotkaniu [nieprzechodni]
   I want to sit with you and talk about our ideas. (Chcę z wami się spotkać i porozmawiać o naszych pomysłach.)
   The board will sit tomorrow to discuss this problem. (Zarząd spotka się jutro, żeby przedyskutować ten problem.)
 5. see *****
  • spotykać się, umawiać się, zobaczyć się (z kimś) [przechodni]
   My ex called me, she wants to see me. (Moja była do mnie zadzwoniła, chce się ze mną umówić.)
   Does your sister want to see me? (Czy twoja siostra chce się ze mną umówić?)
   She'll see you tonight. (Ona zobaczy się z tobą dziś wieczorem.)
   I'll see you next week. (Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.)
phrasal verb
 1. meet up   potocznie
phrasal verb
 1. get together *

"spotykać" — Słownik kolokacji angielskich

cross paths kolokacja
 1. cross czasownik + path rzeczownik = napotykać, spotykać (kogoś przypadkiem)
  Bardzo silna kolokacja

  Those who are exactly like us would not cross our path.

powered by  eTutor logo