spotykać, poznawać, spotykać się

meet

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

What time would you like to meet? = O której godzinie chciałbyś się spotkać?