"meet up" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "meet up" po angielsku

meet up

10 Steps To Successfully Market Your WordPress Meetup | Elegant ...
phrasal verb
  1. spotykać się informal

"meet up" — Słownik kolokacji angielskich

meet up kolokacja
  1. meet czasownik + up particle = spotykać się
    Bardzo silna kolokacja

    Yeah met up with a new man and start again.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo