"meet with" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "meet with" po angielsku

phrasal verb
 1. spotkać się z czymś (z określoną reakcją)
  My idea met with general enthusiasm. (Mój pomysł spotkał się z ogólnym entuzjazmem.)
  I hope we won't meet with aggression because we're not armed. (Mam nadzieję, że nie spotkamy się z agresją, bo nie jesteśmy uzbrojeni.)
  We met with huge hospitality and kindness. (Spotkaliśmy się z ogromną gościnnością i życzliwością.)
phrasal verb
 1. spotkać się z kimś
  I'm meeting with my aunt tonight. (Spotykam się dziś z moją ciocią.)
  Do you want to meet with me? (Czy chcesz się ze mną spotkać?)

"meet with" — Słownik kolokacji angielskich

meet with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spotkaj się
 1. meet czasownik + with przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  But until now she'd never wanted to meet with all six of us at once.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo