ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stand in one's path" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stań na swej drodze
  1. stand czasownik + path rzeczownik
    Silna kolokacja

    I stood in his path, so he had to stop pacing and look at me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo