Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"block one's path" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "block one's path" po angielsku

idiom
  1. zastawiać komuś drogę
    The police blocked the thief's path. (Policja zastawiła drogę złodziejowi.)
    Your boxes are blocking my path. (Pańskie kartony zastawiają mi drogę.)

"block one's path" — Słownik kolokacji angielskich

block one's path kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): blok czyjś droga
  1. block czasownik + path rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They looked him up and down, but no one made a move to block his path.