KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"path" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

path rzeczownik

rzeczownik + path
Kolokacji: 83
career path • flight path • bike path • gravel path • garden path • dirt path • bicycle path • cycle path • bridle path • mountain path • ...
path + rzeczownik
Kolokacji: 14
PATH train • path length • PATH station • Path guerrilla • PATH system • ...
path + czasownik
Kolokacji: 81
path leads • path crosses • path runs • path takes • path follows • path goes • path begins • ...
czasownik + path
Kolokacji: 68
cross paths • block one's path • stand in one's path • continue on one's path • clear a path • trace the path • follow the path • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
1. cross paths = napotykać, spotykać (kogoś przypadkiem) cross paths
  • They looked him up and down, but no one made a move to block his path.
  • She stopped, though, when a large figure moved to block her path.
  • He tried to move past her, but she blocked his path.
  • She started to move past him, but he blocked her path.
  • She tried to go past him, but he blocked her path.
  • She tried to step around him, but he blocked her path.
  • We'll set up to block the path of their special ship.
  • They cut around in front of him, blocking his path.
  • He tried to walk away, but she stopped him, blocking his path.
  • And he did not see the two men who stopped him until they were blocking his path.
3. stand in one's path = stań na swej drodze stand in one's path
4. continue on one's path = kontynuować na czyjś droga continue on one's path
9. cut a path = wydrąż drogę cut a path
10. open a path = otwórz drogę open a path
14. leave the path = zostaw drogę leave the path
15. see the path = zobacz droga see the path
16. step into one's path = krok do czyjś droga step into one's path
18. lay in one's path = połóż na swej drodze lay in one's path
19. use the path = użyj drogi use the path
20. change one's path = zmiana czyjś droga change one's path
22. put in one's path = połóż na swej drodze put in one's path
przymiotnik + path
Kolokacji: 264
different path • narrow path • clear path • right path • beaten path • straight path • steep path • long path • short path • new path • ...
przyimek + path
Kolokacji: 27
in one's path • across one's path • out of one's path • with paths • down the path • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.