PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"path" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

path rzeczownik

rzeczownik + path
Kolokacji: 83
career path • flight path • bike path • gravel path • garden path • dirt path • bicycle path • cycle path • bridle path • mountain path • ...
path + rzeczownik
Kolokacji: 14
PATH train • path length • PATH station • Path guerrilla • PATH system • ...
path + czasownik
Kolokacji: 81
path leads • path crosses • path runs • path takes • path follows • path goes • path begins • ...
czasownik + path
Kolokacji: 68
cross paths • block one's path • stand in one's path • continue on one's path • clear a path • trace the path • follow the path • ...
przymiotnik + path
Kolokacji: 264
different path • narrow path • clear path • right path • beaten path • straight path • steep path • long path • short path • new path • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
1. clear path = czysta droga clear path
2. light path = droga światła light path
3. open path = otwarta droga open path
4. closed path = zamknięta droga closed path
5. unobstructed path = przejezdna droga unobstructed path
(7) long, fiscal
Kolokacji: 2
(14) electronic, redundant
Kolokacji: 2
(18) paved, unpaved
Kolokacji: 2
(21) best, well-trodden, better
Kolokacji: 3
(22) current, actual
Kolokacji: 2
(24) dark, sandy, slow, tortured
Kolokacji: 4
(25) alternative, alternate
Kolokacji: 2
(26) concrete, virtual
Kolokacji: 2
(27) evolutionary, developmental
Kolokacji: 2
(28) marked, well-marked, unmarked
Kolokacji: 3
(31) downward, upward, uphill
Kolokacji: 3
(32) parallel, diagonal
Kolokacji: 2
(33) muddy, slippery
Kolokacji: 2
(34) free, optical, moonlit
Kolokacji: 3
(35) secret, hidden, invisible
Kolokacji: 3
(40) wooded, overgrown
Kolokacji: 2
(41) graveled, Sufi, mystical
Kolokacji: 3
(43) grassy, rock-strewn
Kolokacji: 2
(44) linear, simple, leafy
Kolokacji: 3
(45) usual, common, democratic
Kolokacji: 3
(48) intended, predetermined, fiery
Kolokacji: 3
(49) migratory, erratic
Kolokacji: 2
(50) natural, random, mean, normal
Kolokacji: 4
(51) political, socialist
Kolokacji: 2
(53) sustainable, unsustainable
Kolokacji: 2
(54) musical, pleasant, artistic
Kolokacji: 3
(55) predictable, inevitable
Kolokacji: 2
(56) integral, entire
Kolokacji: 2
(57) destructive, deadly, wayward
Kolokacji: 3
(58) shaded, shady, preferred
Kolokacji: 3
(59) obvious, apparent
Kolokacji: 2
(60) left-hand, right-hand
Kolokacji: 2
(61) rutted, rugged
Kolokacji: 2
(62) trodden, trampled
Kolokacji: 2
(63) continuous, endless
Kolokacji: 2
(64) bloody, inexorable
Kolokacji: 2
(69) secluded, public
Kolokacji: 2
(70) moderate, conservative
Kolokacji: 2
przyimek + path
Kolokacji: 27
in one's path • across one's path • out of one's path • with paths • down the path • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.