KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"path" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

path rzeczownik

rzeczownik + path
Kolokacji: 83
career path • flight path • bike path • gravel path • garden path • dirt path • bicycle path • cycle path • bridle path • mountain path • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(1) career, Job
Kolokacji: 2
(2) flight, escape
Kolokacji: 2
(7) bridle, distance, perimeter
Kolokacji: 3
(9) life, tourist, goat, trading
Kolokacji: 4
(12) flagstone, cobblestone
Kolokacji: 2
1. flagstone path = droga kamiennej płyty flagstone path
2. cobblestone path = cobblestone droga cobblestone path
(14) primrose, grass
Kolokacji: 2
(15) river, Thames
Kolokacji: 2
(16) jogging, walking, hiking
Kolokacji: 3
(17) approach, access, entry
Kolokacji: 3
(18) transmission, canal, Portage
Kolokacji: 3
(19) cow, deer, elephant
Kolokacji: 3
(20) asphalt, tarmac
Kolokacji: 2
(21) railway, load
Kolokacji: 2
(22) avalanche, collision
Kolokacji: 2
(23) switchback
Kolokacji: 1
path + rzeczownik
Kolokacji: 14
PATH train • path length • PATH station • Path guerrilla • PATH system • ...
path + czasownik
Kolokacji: 81
path leads • path crosses • path runs • path takes • path follows • path goes • path begins • ...
czasownik + path
Kolokacji: 68
cross paths • block one's path • stand in one's path • continue on one's path • clear a path • trace the path • follow the path • ...
przymiotnik + path
Kolokacji: 264
different path • narrow path • clear path • right path • beaten path • straight path • steep path • long path • short path • new path • ...
przyimek + path
Kolokacji: 27
in one's path • across one's path • out of one's path • with paths • down the path • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.