KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"path" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

path rzeczownik

rzeczownik + path
Kolokacji: 83
career path • flight path • bike path • gravel path • garden path • dirt path • bicycle path • cycle path • bridle path • mountain path • ...
path + rzeczownik
Kolokacji: 14
PATH train • path length • PATH station • Path guerrilla • PATH system • ...
path + czasownik
Kolokacji: 81
path leads • path crosses • path runs • path takes • path follows • path goes • path begins • ...
czasownik + path
Kolokacji: 68
cross paths • block one's path • stand in one's path • continue on one's path • clear a path • trace the path • follow the path • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
1. cross paths = napotykać, spotykać (kogoś przypadkiem) cross paths
2. continue on one's path = kontynuować na czyjś droga continue on one's path
5. see the path = zobacz droga see the path
7. show the path = pokaż drogę show the path
8. continue one's path = kontynuować czyjś droga continue one's path
9. know the path = znaj drogę know the path
10. find on the path = znajdź na drodze find on the path
11. maintain a path = utrzymaj w dobrym stanie drogę maintain a path
12. see in one's path = zobacz na swej drodze see in one's path
(2) block, bar, explore
Kolokacji: 3
(6) lie, flank
Kolokacji: 2
(7) destroy, light
Kolokacji: 2
(8) border, surround
Kolokacji: 2
(9) walk, ease, hike, wind
Kolokacji: 4
(10) mean, connect
Kolokacji: 2
przymiotnik + path
Kolokacji: 264
different path • narrow path • clear path • right path • beaten path • straight path • steep path • long path • short path • new path • ...
przyimek + path
Kolokacji: 27
in one's path • across one's path • out of one's path • with paths • down the path • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.