PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"path" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

path rzeczownik

rzeczownik + path
Kolokacji: 83
career path • flight path • bike path • gravel path • garden path • dirt path • bicycle path • cycle path • bridle path • mountain path • ...
path + rzeczownik
Kolokacji: 14
PATH train • path length • PATH station • Path guerrilla • PATH system • ...
path + czasownik
Kolokacji: 81
path leads • path crosses • path runs • path takes • path follows • path goes • path begins • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(3) follow, trace, choose
Kolokacji: 3
1. path diverges = droga rozchodzi się path diverges
2. path twists = skręty drogi path twists
3. path curves = krzywe drogi path curves
4. path forks = widelce drogi path forks
5. path veers = droga skręca gwałtownie path veers
6. path cuts = cięcia drogi path cuts
7. path branches = gałęzie drogi path branches
(8) lie, exist, consist
Kolokacji: 3
(9) climb, slope
Kolokacji: 2
(11) converge, meet, skirt, border
Kolokacji: 4
(12) line, crisscross
Kolokacji: 2
czasownik + path
Kolokacji: 68
cross paths • block one's path • stand in one's path • continue on one's path • clear a path • trace the path • follow the path • ...
przymiotnik + path
Kolokacji: 264
different path • narrow path • clear path • right path • beaten path • straight path • steep path • long path • short path • new path • ...
przyimek + path
Kolokacji: 27
in one's path • across one's path • out of one's path • with paths • down the path • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.