KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"path" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

path rzeczownik

rzeczownik + path
Kolokacji: 83
career path • flight path • bike path • gravel path • garden path • dirt path • bicycle path • cycle path • bridle path • mountain path • ...
path + rzeczownik
Kolokacji: 14
PATH train • path length • PATH station • Path guerrilla • PATH system • ...
path + czasownik
Kolokacji: 81
path leads • path crosses • path runs • path takes • path follows • path goes • path begins • ...
czasownik + path
Kolokacji: 68
cross paths • block one's path • stand in one's path • continue on one's path • clear a path • trace the path • follow the path • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
(2) block, bar, explore
Kolokacji: 3
1. stand in one's path = stań na swej drodze stand in one's path
3. cut a path = wydrąż drogę cut a path
5. step into one's path = krok do czyjś droga step into one's path
6. lay in one's path = połóż na swej drodze lay in one's path
7. change one's path = zmiana czyjś droga change one's path
8. put in one's path = połóż na swej drodze put in one's path
10. include paths = obejmuj drogi include paths
11. beat a path = wydeptać ścieżkę beat a path
12. realize the path = zrealizuj drogę realize the path
13. throw in one's path = rzut na swej drodze throw in one's path
14. alter one's path = zmieniać czyjś droga alter one's path
15. cut across one's path = iść na przełaj czyjś droga cut across one's path
16. lay across one's path = kłaść wszerz czyjś droga lay across one's path
17. make along the path = zrób wzdłuż drogi make along the path
18. path is constructed = droga jest skonstruowana path is constructed
19. make down the path = zrób w dół drogi make down the path
(6) lie, flank
Kolokacji: 2
(7) destroy, light
Kolokacji: 2
(8) border, surround
Kolokacji: 2
(9) walk, ease, hike, wind
Kolokacji: 4
(10) mean, connect
Kolokacji: 2
przymiotnik + path
Kolokacji: 264
different path • narrow path • clear path • right path • beaten path • straight path • steep path • long path • short path • new path • ...
przyimek + path
Kolokacji: 27
in one's path • across one's path • out of one's path • with paths • down the path • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.