"in the path" — Słownik kolokacji angielskich

in the path kolokacja
Popularniejsza odmiana: in one's path
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w drodze
  1. in przyimek + path rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Face stood up from behind a bush in their path.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo