PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"block" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

block czasownik

block + rzeczownik
Kolokacji: 116
block access • block efforts • block one's way • block one's view • block several shots • block one's path • block one's attempt • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
  • They looked him up and down, but no one made a move to block his path.
  • She stopped, though, when a large figure moved to block her path.
  • He tried to move past her, but she blocked his path.
  • She started to move past him, but he blocked her path.
  • She tried to go past him, but he blocked her path.
  • She tried to step around him, but he blocked her path.
  • We'll set up to block the path of their special ship.
  • They cut around in front of him, blocking his path.
  • He tried to walk away, but she stopped him, blocking his path.
  • And he did not see the two men who stopped him until they were blocking his path.
8. block traffic = blok ruch uliczny block traffic
9. block legislation = ustawodawstwo bloku block legislation
11. block a punt = zablokuj łódź płaskodenną block a punt
12. block attacks = ataki bloku block attacks
13. block the road = zatarasuj drogę block the road
15. block the door = zablokuj drzwi block the door
16. block the action = zablokuj działanie block the action
17. block the flow = blokuj przepływ block the flow
19. block the deal = zablokuj umowę block the deal
22. block the sale = zablokuj sprzedaż block the sale
23. block highways = drogi publiczne bloku block highways
24. block sites = miejsca bloku block sites
26. block the light = zasłaniaj światło block the light
27. block one's escape = blok czyjś ucieczka block one's escape
28. effort to block = wysiłek do bloku effort to block
29. block one's entry = blok czyjś wejście block one's entry
31. block arteries = tętnice bloku block arteries
33. block sunlight = światło słoneczne bloku block sunlight
czasownik + block
Kolokacji: 17
try to block • seek to block • move to block • used to block • attempt to block • ...
block + przyimek
Kolokacji: 34
block out • block off • block by • block up • block from • ...
block + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 45
completely block • effectively block • temporarily block • partially block • partly blocked • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.