ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"block several shots" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powstrzymaj kilka strzałów
  1. block czasownik + shot rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He has also failed to block a single shot through 9 games.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo