"stop several shots" — Słownik kolokacji angielskich

stop several shots kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spowoduj przerwę w kilku strzałach
  1. stop czasownik + shot rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He stopped eight shots, most of them easy, in the first period.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo