"find shot" — Słownik kolokacji angielskich

find shot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź strzał
  1. find czasownik + shot rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The mother and daughter were found shot to death in the bed they shared.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo