"make shots" — Słownik kolokacji angielskich

make shots kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki strzały
  1. make czasownik + shot rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    With a game on the line, he has never made the last shot often enough.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo