"skrzyżowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skrzyżowanie" po polsku

skrzyżowanie

Junctions 9 Features - TRL Software
rzeczownik
 1. junction British English , intersection American English * , junc. (skrót) British English   [COUNTABLE]
  Continue straight ahead at the next junction. (Jedź prosto na następnym skrzyżowaniu.)
  Turn right at the next junction. (Skręć w prawo na następnym skrzyżowaniu.)
 2. cross , ****
  • krzyżówka, skrzyżowanie (np. dwóch rzeczy, gatunków) [COUNTABLE]
   I think my dog is a cross between a cat and a donkey. (Myślę, że mój pies to skrzyżowanie kota z osłem.)
   A mule is a cross between a donkey and a horse. (Muł jest krzyżówką osła z koniem.)
 3. crossing *
  • skrzyżowanie (np. dróg)
   Turn right at the crossing. (Skręć w prawo na skrzyżowaniu.)
  • skrzyżowanie (np. ramion, nóg)
  • skrzyżowanie (np. dwóch gatunków zwierząt, dwóch odmian roślin)
 4. crossways  
 5. cross-way
 6. hybridizing British English , hybridizing American English
 7. infall
  • skrzyżowanie (np. ulic)
 8. commissure
 9. carrefour   old-fashioned
czasownik
 1. cross , ****
  • skrzyżować (np. ramiona, nogi) [TRANSITIVE]
   She sat down and crossed her legs. (Ona usiadła i skrzyżowała nogi.)
   I cross my arms when I'm angry. (Krzyżuję ręce, kiedy jestem zły.)
   Her thighs are too big to cross. (Jej uda są za duże, aby je skrzyżować.)
  • skrzyżować (dwie rośliny, dwa gatunki zwierząt) [TRANSITIVE]
   Let's cross these two flowers and see what we'll get. (Skrzyżujmy te dwa kwiatki i zobaczmy, co otrzymamy.)
   They crossed carrots with strawberries. (Oni skrzyżowali marchewki z truskawkami.)
   We don't know what will happen when you cross a human with an animal. (Nie wiemy co się stanie, kiedy skrzyżuje się człowieka ze zwierzęciem.)
 2. hybridise British English , hybridize American English
 3. interbreed

Powiązane zwroty — "skrzyżowanie"

rzeczownik
czasownik
przymiotnik

powered by  eTutor logo