"nieuczciwy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieuczciwy" po polsku

nieuczciwy

obrazek do "unfair" po polsku obrazek do "dishonest" po polsku
przymiotnik
 1. unfair **
  • nieuczciwy, krzywdzący, niesprawiedliwy
   Her unfair opinion about me has caused a lot of gossip. (Jej krzywdząca opinia na mój temat spowodowała wiele plotek.)
   It is much better to have a debate than to make an unfair decision. (Dużo lepiej jest prowadzić dyskusję, niż podjąć niesprawiedliwą decyzję.)
   link synonim: unjust
   zobacz także: partial
 2. dishonest  
  Do I look dishonest or what? (Czy ja wyglądam na nieuczciwego czy jak?)
  All right, it was dishonest. (W porządku, to było nieuczciwe.)
  I've never done a dishonest thing in my life! (Nigdy nie zrobiłem niczego nieuczciwego w moim życiu!)
  przeciwieństwo: honest
 3. crooked *
 4. fraudulent
 5. slippery *
  • śliski, nieuczciwy, nierzetelny (o osobie, której nie można ufać) potocznie
   Jim is a slippery man. Do not trust him. (Jim jest nieuczciwym człowiekiem. Nie ufaj mu.)
   The guy I met is a slippery character. (Facet, którego spotkałem, jest nieuczciwym typem.)
 6. sleazy
  • nieuczciwy (np. adwokat)
   Beware of sleazy lawyers. (Strzeż się nieuczciwych adwokatów.)
   link synonim: sleazoid
 7. suspect **
  • podejrzany, nieuczciwy
   He's a suspect person, don't trust him. (On jest nieuczciwą osobą, nie ufaj mu.)
   They are a suspect family, they always act very strangely. (Oni są podejrzaną rodziną, zawsze zachowują się bardzo dziwnie.)
 8. bent
 9. stacked
 10. cheating  
 11. cross , ****
  • oszukańczy, nieuczciwy potocznie
   His cross behaviour will not be forgotten. (Jego nieuczciwe postępowanie nie zostanie zapomniane.)
   He made a cross transaction. (On dokonał nieuczciwej transakcji.)
 12. sleazoid
 13. barratrous
 14. hinky slang
  • podejrzany (coś, ktoś), nieuczciwy slang
   I think this guy is hinky. (Myślę, że ten koleś jest podejrzany.)
idiom
 1. not cricket  
  It's not cricket, don't do that. (To nieuczciwe, nie rób tak.)