BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"scarify" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "scarify" po angielsku

scarify

czasownik
  1. nacinać, spulchniać
    The farmer scarified the soil. (Rolnik spulchnił glebę.)
    I scarified the bark and some resin poured out. (Naciąłem korę i wypłynęło trochę żywicy.)
  2. ostro krytykować oficjalnie
    My father scarified me. I had tears in my eyes. (Mój ojciec ostro mnie skrytykował. Miałem łzy w oczach.)
    He looked offended when they scarified him. (On wyglądał na obrażonego, kiedy oni ostro go skrytykowali.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo