KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"wtrącać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wtrącać" po polsku

wtrącać, wtrącać się

phrasal verb
 1. cut in *

wtrącać

czasownik
 1. insert **
 2. interject
 3. interlard
  • wtrącać, wplatać (np. w czasie przemowy)
 4. spatchcock
idiom
 1. put in your two cents' worth , give your two cents' worth , toss in your two cents' worth
phrasal verb
 1. put in something **
 2. throw something in
  • wtrącać coś (np. uwagę)
   Can I throw something in? (Czy mogę coś wtrącić?)
   She likes to throw funny comments in every now and then. (Ona lubi od czasu do czasu wtrącać zabawne komentarze.)
phrasal verb
 1. break in *
czasownik
 1. slip ***
  • wtrącić (np. komentarz, uwagę) informal [TRANSITIVE]
   Can I slip a suggestion? (Mogę wtrącić sugestię?)
   If you want to slip any comments, make sure they make sense first. (Jeżeli chcesz wtrącać jakiekolwiek komentarze, to najpierw upewnij się, że mają one sens.)
 2. interpose
czasownik
 1. interfere **
 2. pry *
 3. dip **
 4. meddle , intermeddle old-fashioned
 5. chime in
 6. mell
phrasal verb
 1. chip in
 2. wade in , wade into
  • wtrącać się (np. do dyskusji)
   Can I wade in? I want to add something. (Czy mogę się wtrącić? Chcę coś dodać.)
   Don't wade in our conversation, it's rude. (Nie wtrącaj się do naszej rozmowy, to niegrzeczne.)
 3. barge in  
 4. butt in slang
idiom
 1. put one's nose in
 2. stick one's nose in where it's not wanted
phrasal verb
 1. back off *

"wtrącać" — Słownik kolokacji angielskich

cut in kolokacja
 1. cut czasownik + in przyimek = wtrącać się, wtrącać, przerywać (np. wypowiedź, rozmowę)
  Bardzo silna kolokacja

  The number of questions they got right was cut in half.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo