Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"wtrącić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wtrącić się" po polsku

wtrącić się

phrasal verb
 1. weigh in *
czasownik
 1. chime in
czasownik
 1. interfere **   [INTRANSITIVE]
  You have no right to interfere with their sex life. (Nie masz prawa wtrącać się w ich życie seksualne.)
  My parents try to interfere with my life. (Moi rodzice próbują mieszać się w moje życie.)
phrasal verb
 1. break in *
czasownik
 1. slip ***
  • wtrącić (np. komentarz, uwagę) informal [TRANSITIVE]
   Can I slip a suggestion? (Mogę wtrącić sugestię?)
   If you want to slip any comments, make sure they make sense first. (Jeżeli chcesz wtrącać jakiekolwiek komentarze, to najpierw upewnij się, że mają one sens.)
 2. interject
 3. interpose
phrasal verb
 1. cut in *
czasownik
 1. insert **
 2. interlard
 3. spatchcock
idiom
 1. put in your two cents' worth , give your two cents' worth , toss in your two cents' worth
phrasal verb
 1. put in something **
 2. throw something in
  • wtrącać coś (np. uwagę)
   Can I throw something in? (Czy mogę coś wtrącić?)
   She likes to throw funny comments in every now and then. (Ona lubi od czasu do czasu wtrącać zabawne komentarze.)
czasownik
 1. interfere **
 2. pry *
 3. dip **
 4. meddle , intermeddle old-fashioned
 5. mell
phrasal verb
 1. chip in
 2. wade in , wade into
  • wtrącać się (np. do dyskusji)
   Can I wade in? I want to add something. (Czy mogę się wtrącić? Chcę coś dodać.)
   Don't wade in our conversation, it's rude. (Nie wtrącaj się do naszej rozmowy, to niegrzeczne.)
 3. barge in  
 4. butt in slang
idiom
 1. put one's nose in
 2. stick one's nose in where it's not wanted
phrasal verb
 1. back off *
 2. step off something

powered by  eTutor logo