ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wtrącanie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wtrącanie się" po polsku

wtrącanie się

rzeczownik
 1. interference *
 2. intrusion  
  I would like to speak without any further intrusions. (Chciałabym się wypowiedzieć bez żadnych dalszych wtrąceń.)
 3. meddling
 4. dipping
 5. intermeddling
 6. prying
 7. melling
phrasal verb
 1. cut in *
phrasal verb
 1. put in something **
 2. throw something in
  • wtrącać coś (np. uwagę)
   Can I throw something in? (Czy mogę coś wtrącić?)
   She likes to throw funny comments in every now and then. (Ona lubi od czasu do czasu wtrącać zabawne komentarze.)
phrasal verb
 1. break in *
czasownik
 1. slip ***
  • wtrącić (np. komentarz, uwagę) potocznie [przechodni]
   Can I slip a suggestion? (Mogę wtrącić sugestię?)
   If you want to slip any comments, make sure they make sense first. (Jeżeli chcesz wtrącać jakiekolwiek komentarze, to najpierw upewnij się, że mają one sens.)
 2. interpose
czasownik
 1. interfere **
 2. pry *
 3. dip **
 4. meddle , intermeddle przestarzale
 5. chime in
 6. mell
phrasal verb
 1. chip in
 2. wade in , wade into
  • wtrącać się (np. do dyskusji)
   Can I wade in? I want to add something. (Czy mogę się wtrącić? Chcę coś dodać.)
   Don't wade in our conversation, it's rude. (Nie wtrącaj się do naszej rozmowy, to niegrzeczne.)
 3. barge in  
 4. butt in slang
idiom
 1. put one's nose in
 2. stick one's nose in where it's not wanted
phrasal verb
 1. back off *
 2. step off something

powered by  eTutor logo