Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"wtrącić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wtrącić" po polsku

wtrącić

phrasal verb
 1. break in *
czasownik
 1. slip ***
  • wtrącić (np. komentarz, uwagę) potocznie [przechodni]
   Can I slip a suggestion? (Mogę wtrącić sugestię?)
   If you want to slip any comments, make sure they make sense first. (Jeżeli chcesz wtrącać jakiekolwiek komentarze, to najpierw upewnij się, że mają one sens.)
 2. interject
 3. interpose
  • rzucić, wtrącić (np. uwagę, obserwację)
phrasal verb
 1. cut in *
czasownik
 1. insert **
 2. interlard
 3. spatchcock
phrasal verb
 1. put in something **
 2. throw something in
  • wtrącać coś (np. uwagę)
   Can I throw something in? (Czy mogę coś wtrącić?)
   She likes to throw funny comments in every now and then. (Ona lubi od czasu do czasu wtrącać zabawne komentarze.)
czasownik
 1. interfere **
 2. pry *
 3. dip **
 4. meddle , intermeddle przestarzale
 5. mell
phrasal verb
 1. chip in
 2. wade in , wade into
  • wtrącać się (np. do dyskusji)
   Can I wade in? I want to add something. (Czy mogę się wtrącić? Chcę coś dodać.)
   Don't wade in our conversation, it's rude. (Nie wtrącaj się do naszej rozmowy, to niegrzeczne.)
 3. barge in    BrE
 4. butt in slang
idiom
 1. put one's nose in
 2. stick one's nose in where it's not wanted
phrasal verb
 1. back off *
 2. step off something