"zredukować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zredukować coś" po polsku

zredukować coś

phrasal verb
 1. cut something down , cut down something *
  • zredukować coś (np. hałas)
   He needs peace to write his novel, so he wears earmuffs to cut the noise down. (On potrzebuje spokoju, aby pisać swoją powieść, więc zakłada nauszniki, by zredukował hałas.)
 2. dial something back   informal
idiom
 1. take a bite out of something
  • zabrać pewną część czegoś, zredukować coś
   Smoking take a bite out of my money every time I buy a pack. (Palenie zabiera mi część pieniędzy za każdym razem jak kupuję paczkę.)
   It takes a bite out of your health too! (Zabiera ci też część twojego zdrowia!)
 2. skinny something down
  • zredukować coś (zwłaszcza do minimum)
czasownik
 1. reduce ****
  • redukować, obniżać, zmniejszać [TRANSITIVE]
   Change gear to reduce speed. (Zmień bieg, żeby zredukować prędkość.)
   We reduced the temperature in the house, because it was too hot. (Obniżyliśmy temperaturę w domu, bo było za gorąco.)
   They reduced their prices. (Oni obniżyli swoje ceny.)
   link synonimy: cut, decrease
 2. lower ****
  • obniżać, redukować [TRANSITIVE]
   They finally agreed to lower the price. (Oni ostatecznie zgodzili się obniżyć cenę.)
   We should lower the number of our workers. (Powinniśmy zredukować liczbę naszych pracowników.)
 3. minimize ** , minimise British English
 4. cut *****
 5. drop , *****
  • zmniejszać, redukować [TRANSITIVE]
   Our sales have drastically dropped. (Nasze sprzedaże drastycznie się zmniejszyły.)
   The doctor said I have to drop the calories of my diet. (Lekarz powiedział, że muszę zredukować kalorie w mojej diecie.)
 6. deplete
 7. downsize
 8. shorten *
 9. curtail
 10. carve **
 11. axe , także: ax American English
 12. remit ,
 13. downgauge
 14. lour
 15. minify
phrasal verb
 1. cut back *
  • redukować (np. zatrudnienie), ograniczać (np. wydatki), zmniejszać (np. produkcję)
   He cut back calories in order to lose weight. (On ograniczył kalorie, aby schudnąć.)
 2. cut down *  
  We have to cut down some of the barriers within and between the professions. (Musimy zredukować niektóre z barier w obrębie zawodów oraz między zawodami.)
  What can we do to cut down the expenses? (Co możemy zrobić, aby zredukować koszty?)
 3. scale back , scale down
 4. slim down
 5. whittle down
 1. hack away at something

powered by  eTutor logo