PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"żartowniś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "żartowniś" po polsku

żartowniś

rzeczownik
 1. scream ***
  • żartowniś, jajcarz potocznie [policzalny]
   You'll like him, he's such a scream. (Polubisz go, to taki żartowniś.)
   Look at the scream. (Spójrz na tego żartownisia.)
 2. kidder
 3. jester
 4. tease * , także: teaze
  • kpiarz, żartowniś potocznie
   He's not serious, he's just a tease. (On nie jest poważny, on jest tylko żartownisiem.)
   You cannot trust this tease! (Nie możesz ufać temu kpiarzowi!)
 5. joker
 6. cut-up
  • żartowniś (w sytuacjach, w których nie powinien)  AmE potocznie
 7. wag
 8. jokester
 9. chaffer
 10. quipper  
 11. quipster
 12. hoaxer ,
 13. josher
  • (noun) kpiarz, żartowniś
 14. japer , japester
 15. jollier
 16. dag
 17. ribber
 18. funster   potocznie
 19. droller
idiom
 1. bundle of laughs

Powiązane zwroty — "żartowniś"

rzeczownik
żart = joke +15 znaczeń
czasownik
idiom
przymiotnik
żartobliwy = humorous , także: humourous BrE +8 znaczeń
przysłówek
żartobliwie = jokingly +9 znaczeń