KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"robić dłużej" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "robić dłużej" po polsku

robić dłużej

phrasal verb
 1. carry on *
  • kontynuować, robić dalej, robić dłużej
   I'm sorry I've interrupted you - please carry on. (Przepraszam, że ci przerwałem - proszę, kontynuuj.)
   He carried on asking questions. (On kontynuował zadawanie pytań.)
   She told me to carry on with my studies. (Ona powiedziała mi, żebym kontynuowała moje studia.)
   And I'm not going to carry on living like this. (I nie zamierzam dłużej tak żyć.)
   link synonim: continue

"robić dłużej" — Słownik kolokacji angielskich

carry on kolokacja
 1. carry czasownik + on przyimek = kontynuować, robić dalej, robić dłużej
  Silna kolokacja

  Then we simply cannot carry on our lives as if nothing has happened.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo